MENU

Menu

ZÁKAZNÍCKA LINKA +421 220 570 001

V roku 2008 sme prevzali od obchodného partnera veľkoobchodné zastúpenie juhoafrickej značky ROGZ, ktorú veľmi úspešne zastupujeme na českom a slovenskom trhu.
 
Spoločnosť ROGZ Ltd. bola založená dvoma švagra v Kapskom meste, Južná Afrika v roku 1995 a pôvodne sa zaoberala výrobou doplnkov pre optiky. Obaja však pochádzali zo športového priemyslu a v podstate náhodou zistili, že trhu s potrebami pre zvieracích miláčikov chýba inovatívne nápady, trendy a nový čerstvý prístup. Nechali sa preto inšpirovať extrémnymi outdoorovými športy a surfovaním, ktoré sami prevádzkovali a vytvorili značku životného štýlu, s ktorou sa zákazníci chcú stotožniť.
 
V roku 1998 vyrobili prvé prototypy obojkov pre psov, ktoré boli potom uvedené na trh a v roku 2001 po prvýkrát prezentované odbornej verejnosti na veľtrhu ZOOMARK v talianskom Miláne. Od tej doby je ROGZ lídrom svetového trhu a dodáva do viac ako 60 krajín sveta. ROGZ produkty sú kvalitným módnym doplnkom najvyššej svetovej triedy pre domácich miláčikov aj pre ich majiteľa. Vyznačujú sa mimoriadnym technickým prevedením za použitia najnovších technológií zaručujúcich kvalitu a funkčnosť, ale sú výnimočné aj svojim dizajnom a nápaditú originalitou.
 
V ponuke ROGZ nájdete obojky, vodítka, postroje, identifikačné známky, pelechy a hračky a tiež veľmi funkčné a dobre padnúce oblečky. Veľkoobchodne u nás môžete nakúpiť aj veľmi kvalitné sušená mäsa českého výrobcu Perrito a skvelé dizajnové oblečky Puppia. S detailnými informáciami o spolupráci Vám pomôže Renata vrán, Regionálna obchodný zástupca pre veľkoobchod. Renata v našom teamu stará o veľkoobchodných partnerov, cestuje po celej republike a záleží jej na tom, aby sa značka ROGZ dostala do podvedomia všetkých chovateľov psov a mačiek v každom meste. Renata má doma štvorročnú fenku Yorkshire teriéra Ketty, ktorá ako správna psie modelka rada nosí naše originálne oblečky ROGZ SKINZ. Neváhajte sa na Renatu obrátiť v prípade záujmu o v
eľkoobchodnú spoluprácu, či už ste nový alebo existujúci zákazník.

 

KONTAKTY

 Obchodný zástupca  Renata Vraná  +420 724 031 198
 Zákaznícky servis  Kateřina Vábrová
 +420 267 311 600

VEĽKOOBCHODNÉ PODMIENKY

 

Dodavateľ:

Liquid Gold s.r.o. se sídlem Na Vlčovce 2040/2b, Dejvice, 160 00 Praha 6  IČ: 05306175 DIČ: CZ05306175 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261577

 
Odberateľ:

Veľkoobchodným partnerom Liquid Gold s.r.o. sa môže stať fyzická aj právnická osoba, ktorá podniká v obore chovateľských potrieb. Ďalej len "odberateľ".

 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Liquid Gold s.r.o.. je obchodná spoločnosť zaoberajúca sa veľkoobchodným predajom tovaru pre domáce zvieratá.
 2. Tieto obchodné podmienky platia pre všetky úkony, ku ktorým dochádza medzi dodávateľom a odberateľom.

 

II. Objednávka tovaru ROGZ, Bass-Tee, Perrito

 1. Cez webové rozhrania (ďalej len B2B) na adrese www.ROGZ.sk
 2. Osobná návšteva vo veľkoobchode dodávateľa na adrese Moskevská 415/1, 101 00 Praha 10
 3. Telefonická objednávka na telefónnych číslach dodávateľa
 4. Osobná návšteva obchodného zástupcu dodávateľa u odberateľa

 

III. Dodacie podmienky, nebezpečenstvo škody na tovare

 1. Dopravu tovaru na území Slovenskej republiky zabezpečuje dodávateľ. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa spôsobu dopravy. Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný na adresu uvedenú v objednávke, v čo najkratšom čase od potvrdenia objednávky. Tovar skladom bežne dodávateľ expeduje najneskôr do druhého pracovného dňa, a to v prípade uhradenia tovaru vopred a alebo na dobierku.
 2. Tovar je rovnako možné na základe dohody vyzdvihnúť v sídle spoločnosti dodávateľa.
 3. Odberateľ je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Podpísaním prepravného listu odberateľ súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy potom nemožno brať zreteľ a budú zamietnuté.
 4. Způsoby dodání zboží:
  • osobne prostredníctvom dodávateľa alebo jeho obchodného zástupcu pri nákupe tovaru nad sumu 150 EUR bez DPH.
  • na dobierku dopravnou spoločnosťou na adresu uvedenú v objednávke, cena za dopravu podľa vybraného dopravcu. Pri nákupe tovaru v sume nad 150 EUR bez DPH je poštovné zadarmo.
  • dopravné spoločností "na faktúru" na adresu uvedenú v objednávke, cena za dopravu podľa zvoleného dopravcu. Pri nákupe tovaru nad 150 EUR bez DPH je poštovné zadarmo. Platba na faktúru musí byť vopred dohodnutá s vedením spoločnosti PET FASHION SK s.r.o.
 5. Odberateľ obdrží súčasne s tovarom riadny daňový doklad (faktúru), ktorý je súčasne dodacím listom a dokladom o zaplatení tovaru.
 6. Do zaplatenia celej kúpnej ceny je tovar majetkom dodávateľa.

 

IV. Platobné podmienky, ceny, zľavy

 1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, pri prevzatí tovaru do výšky 420 EUR bez DPH musí byť suma uhradená obchodnému zástupcovi alebo osobne v prevádzke dodávateľa a to oproti příjmovému platobnému dokladu, alebo tiež dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby. Tovar nad 420 EUR bez DPH poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod variabilným symbolom uvedeným na faktúre. Nový odberateľ vždy musí uhradiť tovar v hotovosti, ak nie je s dodávateľom dohodnuté inak. V prípade platby v hotovosti za nákup tovaru nad 840 EUR bez DPH, bude odberateľovi poskytnutá zľava vo výške 5%.
 2. Veľkoobchodný cenník je súčasťou týchto obchodných podmienok. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť ceny za tovar v prípade, že dôjde k výraznej zmene kurzu voči zahraničnej mene alebo dôjde k zmene u výrobcu tovaru.
 3. V prípade, že odberateľ bude v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, budú mu účtované sluvní úroky z omeškania vo výške 0,05% denne.
 4. Na tovar nakupované od dodávateľa sa nevzťahujú žiadne zľavy, pokiaľ nie je individuálne s dodávateľom dohodnuté inak.
 5. Pri nákupe tovaru nad 420 EUR bez DPH môže dodávateľ na základe zmluvy zapožičať odberateľovi stojan na tovar predávaný dodávateľom. Stojan je možné si vyzdvihnúť iba osobne na prevádzke dodávateľa v Prahe, a to po predchádzajúcej dohode.

 

V. Záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie

 1. Dodávateľ zaručuje, že dodaný tovar zodpovedá ustanoveniam zákonných a účtovných predpisov platných v Slovenskej republike pre jeho odbyt a použitia, neporušuje práva tretích osôb ani nimi nie je zaťažené a je možné s ním úplne voľne nakladať.
 2. Na výrobky predávané dodávateľom je poskytovaná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov a začína plynúť prevzatím tovaru odberateľom. Daňový doklad slúži ako záručný list. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady tovaru alebo na vady ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným používaním.
 3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené častým používaním tovaru.
 4. Dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare. Lehota na vybavenie reklamácie je v súlade s právnymi predpismi v dĺžke tridsiatich dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru dodávateľom.
 5. Kvalitatívne a kvantivativní reklamácie dodaného tovaru sú prijímané do 2 pracovných dní od dodania tovaru odberateľovi.

 

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, vrátane otázky, či zákazka vznikla alebo nie, sa riadia výlučne slovenským právom. Miestne príslušný súd je pre obe zmluvné strany súd určený podľa sídla spoločnosti dodávateľa.
 2. Odoslaním objednávky odberateľ udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v objednávke, a to meno, adresu, telefón, emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok odberateľov v budúcnosti. Dodávateľ sa zaväzuje chrániť tieto osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR a dobrými mravmi. Dodávateľ najmä neodovzdá osobné údaje tretím osobám a zabráni ich prípadnému zneužitiu.
 3. Tieto obchodné podmienky sú platné dňom ich zaslania pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a odberateľom. Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky zmeniť. Dodávateľ sa zaväzuje oboznámiť odberateľa s každou zmenou týchto obchodných podmienok vhodným spôsobom.
Ověřeno zákazníky

PLATEBNÉ METÓDY

Master Card Paysec Visa Visa E 

Nahoru

Copyright 2014 ROGZ s.r.o.